• PDF

Som de flest känner till sker det, och har skett, drastiska förändringar inom kärnkraftsbranschen i Oskarshamn. Som för så många andra företag i branschen innebär detta även ganska kraftiga förändringar av Anlons verksamhet.

De anställda som på detta sätt förlorat sina uppdrag, tackar vi för de goda insatser som gjorts under de gångna åren.

Från årsskiftet är vi ett betydligt mindre företag, men fortfarande under god kontroll och med stabil ekonomi.

Vi arbetar hela tiden för att nå nya kunder och öppna nya kundsegment. Många av våra tidigare anställda finns fortfarande kvar i vårt nätverk, och dessa samt vår bevisade förmåga att hela tiden hitta rätt kompetens till varje uppdrag står till marknadens förfogande.