AFFÄRSIDÉ

Anlon skall erbjuda sina kunder kvalificerade administrativa tjänster inom områdena projektstöd, administration, dokumenthantering, ekonomi, kvalitet och företagsutveckling. Med fokus på kundernas behov, uttalade och outtalade, ska vi alltid leverera service och tjänster med en nivå och på ett sätt som innebär att varje genomfört uppdrag fungerar som en rekommendation till nya förfrågningar och uppdrag.

Detta innebär att

  • vi anpassar oss till och överträffar de krav som våra kunder ställer på oss.
  • vi har ett nära och effektivt samarbete med våra kunder för att säkerställa uppfyllande av kundens funktions- och kvalitetskrav.
  • alla uppdrag genomgår en tidig utvärdering så att genomförandet uppfyller kundens krav.
  • vår personal alltid uppträder på ett sätt som väcker positiva reaktioner hos uppdragsgivarna och deras personal.