VÅRA TJÄNSTER

Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och erbjuder kvalificerade administrativa tjänster inom områdena administration, ekonomi, dokumenthantering, kundservice och företagsutveckling. Vi tar ansvar för det vi åtar oss!
Våra tjänster ger dig avlastning, stöd och råd i arbetet.

Fråga oss gärna mer om exvis:

  • Dokumentationsledare av teknisk dokumentation, exvis Dok80
  • Dokumenthantering
  • Ekonomi
  • Kvalitetssamordning
  • Assistenter/Administratörer
  • Ekonomisk rådgivning för företag
  • Företagsrådgivning
  • Styrelsemedlemmar
  • Teknisk kompetens
  • Dataregistrerare exvis KDB, Sicada, Alladin2