Problem med Flash-innehåll? Se PDF

VÅRT SÄTT ATT ARBETA

Vi har under 2011 genomfört ett omfattande utvecklingsarbete. Detta för att underlätta och säkerställa våra interna processer, men framförallt för att kunna tillförsäkra våra kunder både nuvarande och blivande att vi arbetar på ett strukturerat sätt och har rutiner för ledning och styrning av verksamheten. Resultatet är ett Verksamhetssystem som följer standarden för SS-EN ISO 9001:2000 för kvalitetsstyrningen och SS-EN ISO 14001 för miljöstyrningen och även inkluderar Arbetsmiljö. Framförallt innehåller det metoder för att på bästa sätt leva upp till de krav och förväntningar som våra kunder har, oavsett om det gäller tjänstekvalitet, tillgänglighet, service eller bemötande.

Kort och gott skall vi...

  • hantera erhållna förfrågningar på ett professionellt sätt med fokus på att överträffa kundernas krav på korrekta handlingar i rätt tid
  • dagligen leva upp till kundernas förväntningar vad gäller kvaliteten på våra tjänster, vår tillgänglighet, vår service samt vårt engagemang och bemötande
  • jobba med ständiga kvalitetsförbättringar
  • ta ansvar för kvaliteten, miljön, arbetsmiljön och framtiden
     

Vill du veta mer, klicka i aktuell ruta i kuben! 

Vårt utvecklingsarbete slutar inte nu – ständiga förbättringar är både mål och medel hos oss